Links & info

Handige informatie en websites gerelateerd aan NAH

In mijn zoektocht naar informatie en hulp ondervond ik dat er van alles op internet staat maar ook heel erg verspreid. Overal en nergens staat informatie en dat maakt het heel lastig. Het is echt zoeken naar een naald in de hooiberg.

Ik had te maken met heel veel veranderingen in het gezin. De lastigste waren omgaan met iemand met NAH, de verandering van een partner, de begeleiding van de kinderen, mijn werk en zo verder. Aan het einde van de dag had ik niet meer de energie om uren te zoeken op internet over zaken die ik eigenlijk sowieso al heel confronterend vond en vind.

Wat ik miste was een centrale plek op internet waarop diverse zaken staan die ik zou hebben kunnen gebruiken in de veranderde situatie die NAH met zich meebrengt. Van uitleg over wat NAH is tot aan adressen van letseladvocaten.

Op deze webpagina heb ik een aantal van deze websites bij elkaar gebracht. Natuurlijk zal er veel meer zijn, dus als je informatie tegenkomt of een website die je belangrijk vindt om te laten vermelden, mail het me dan en ik zal het onderzoeken of het erbij gezet kan worden.

Het is onderverdeeld in twee categorieën:

 • Handige informatie en websites gerelateerd aan NAH
 • Handige informatie en websites hulpverlening en andere instanties

NAH: Niet-aangeboren hersenletsel

Wat is NAH: Niet-aangeboren hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven.

Twee soorten

Niet-aangeboren hersenletsel of NAH is in te delen in twee soorten: 

 • traumatisch hersenletsel
 • niet-traumatisch hersenletsel.

Er bestaat ook aangeboren hersenletsel. Dit is schade aan de hersenen die ontstaan is rond of na de geboorte, zoals zuurstofgebrek of een infectie.

In 2016 waren er volgens het RIVM 645.900 mensen in Nederland bekend bij de huisarts die een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie hebben opgelopen. Dat aantal betreft alleen betrokkenen zelf, niet de naaste omgeving. Ook de familie ondervindt vaak allerlei problemen.

(bron: Hersenstichting: www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/niet-aangeboren-hersenletsel) Op deze pagina tref je meer over de gevolgen van hersenletsel en wordt een verdere toelichting gegeven over traumatisch hersenletsel en niet-traumatisch hersenletsel.

hersenletsel-uitleg

Daarnaast kwam ik een website tegen waarop heel veel informatie staat over alles wat te maken heeft met NAH, zoals:

 • soorten hersenletsel
 • gevolgen van hersenletsel
 • hoe iemand met NAH hiermee kan omgaan maar ook
 • maar ook over de gevolgen van NAH voor het gezin en de partner !
 • Verhalen van mensen met NAH, ouders en mantelzorgers
 • Informatie en veel links

Dit alles is te vinden op www.hersenletsel-uitleg.nl.  Dit is een uitgebreide website die veel vragen kan beantwoorden en is opgezet is door een klein team met medische en paramedische professionals met neurologie of hersenletsel als expertise èn meerdere mantelzorgers èn meerdere hersenletselgetroffenen die betrokken zijn bij de mens met hersenletsel.

Belangenverenigingen en hulpinstanties:

 • breinlijn.nl: Mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen bij Breinlijn terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel.                                Gratis hulplijn. Hier video met uitleg.
 • deeljezorg.nl: Deze community is een initiatief van MantelzorgNL en is bedoeld voor mantelzorgers. Op dit platform kunnen mantelzorgers met elkaar in gesprek, verhalen delen, vragen stellen. Het is een plek voor herkenning en erkenning. Deze community is mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds.” 
 • hersenstichting.nl: “We zetten alles op alles voor gezonde hersenen, om zoveel mogelijk levens te redden en herstellen.”
 • hersenz.nl: “Hersenz is een behandelprogramma voor mensen die in hun dagelijks leven problemen ondervinden door hun hersenletsel en die willen leren omgaan met de gevolgen van hun letsel.”
 • edwinvandesarfoudation.nl: “Het is onze missie om de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel te verbeteren door middel van beweging en deskundige begeleiding.”
 • zozijn.nl : organisatie begeleiding bij hersenletsel
 • nah.nl : organisatie begeleiding bij hersenletsel
 • wehelpenhersenletsel.nl: een website speciaal voor partners, kinderen en andere naasten van mensen met NAH. “Als een naaste hersenletsel heeft opgelopen, staat je wereld even stil. Tegelijkertijd moeten er 101 dingen geregeld worden. En gaat het dagelijks leven ‘gewoon’ door. We helpen je graag op weg. Want zorgen voor een naaste hoef je niet alleen te doen.”
 • www.silencecafe.nl: Silence café is een plek om gezellig uit te gaan. Het is er stil, mensen praten zacht en houden rekening met elkaar. Het licht is gedimd en er zijn weinig prikkels. 

Voor mantelzorgers heeft wehelpen.nl specifieke producten en diensten ontwikkeld als:

 • bordjevol.nl: BordjeVol geeft mantelzorgers spelenderwijs inzicht in hun energievreters en -gevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen.
 • huppla.nl: In de speciaal voor jou ontwikkelde app Huppla geven jouw vrienden concreet aan waarmee zij kunnen helpen. Jij ziet het aanbod in een helder overzicht. Dat is makkelijk!
 • moederaandelijn.nl: ‘Aan de hand van een documentaire praten we door over het onderwerp mantelzorg. Een bekende host gaat met het publiek in gesprek over wat het betekent om voor iemand te zorgen. Of het nu je moeder, man, broer, dochter of je buurvrouw is.’

handige informatie

EMDR (www.emdr.nl)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen. (bron www.emdr.nl)

Op deze website tref je onder andere een uitgebreide uitleg aan over wat EMDR is en hoe het werkt. In een aantal filmpjes wordt het verduidelijkt.

Vereniging van Letseladvocaten www.lsa.nl

Dé specialist bij uitstek op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken, is de LSA Letselschade Advocaat. Niet iedere advocaat mag zich LSA Letselschade Advocaat noemen. Dat mogen alleen de leden van de Vereniging LSA (Letselschade Advocaten). Voor LSA Advocaten gelden de hoogst denkbare kwaliteitseisen, die op allerlei manieren gewaarborgd worden.

De LSA Letselschade Advocaat kan u adviseren en bijstaan bij het oplossen van alle genoemde vragen. Als het kan in minnelijk overleg met de wederpartij. Als het moet via een procedure.

Voor de kosten van de LSA Letselschade Advocaat geldt dat deze, wanneer sprake is van een aansprakelijke wederpartij, meestal volledig kunnen worden verhaald, zodat het kostenrisico voor het slachtoffer beperkt blijft. Over de kosten worden van tevoren afspraken gemaakt.

(bron: www.lsa.nl)

diverse links

 • Wegwijzer-hersenletsel: Op deze site vinden mensen met hersenletsel en hun naasten een helder overzicht van relevante diensten en producten in hun regio. Het aanbod is groot: boeken, apps, ondersteuning, zorg, dagbesteding, lotgenotencontact en meer.
 • NAHgenoeg.nl: website van Frank Willem Hoogervorst over leven als persoon met NAH. Hij heeft hierover een boek geschreven: NAHgenoeg niets te zien
 • legdelink.nl: website ‘leg de link met hersenletsel’ geeft voor diverse verschillende professies informatie die de link laten zien met hersenletsel
 • Hersenletsel-uitleg op Facebook: een besloten Facebookpagina voor partners, familieleden en vrienden van iemand met hersenletsel. Niet voor de persoon met hersenletsel zelf of de professional ‘pur sang’.
 • werkenmethersenletsel.nl ‘Op deze website vind je middels ‘Vraag & Antwoord’ informatie over hersenletsel, re-integratie, jobcoaching, rechten en plichten en andere relevante tips en informatie. De website is bedoeld als wegwijzer voor werkzoekenden en werknemers met hersenletsel, werkgevers en alle overige professionals (zoals bedrijfsartsen, re-integratiebegeleiders, arbeidsdeskundigen &  -coaches).’
 • Wegwijzerinwording.nl: Het Project Wegwijzer is onderdeel van het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS en heeft tot doel een Wegwijzer te ontwikkelen voor mensen die te maken hebben met autisme, hersenletsel, ernstig meervoudige beperkingen of licht verstandelijke beperkingen. Voor elke doelgroep komt er een aparte Wegwijzer. De Wegwijzer helpt (zorg)vragers en naasten bij het vinden van informatie, passende zorg en ondersteuning, met als doel het optimaal te kunnen functioneren en meedoen in de maatschappij.