Doelgroep

Mijn verhaal geeft herkenning, maar ook erkenning en richting.

Partners, kinderen, ouders en andere aanverwanten:

Tot de eerste doelgroep behoren uiteraard de partners, kinderen, ouders en andere aanverwanten van iemand met NAH. Mijn verhaal geeft herkenning, maar ook erkenning en richting.

Je hoeft het namelijk niet alleen te dragen. Want dat wat je als partner hebt meegemaakt, hebben meer partners meegemaakt. En vooral, dit zullen helaas in de toekomst nog veel meer partners, kinderen of andere naasten van mensen met NAH gaan meemaken.

Maar de presentatie is ook voor mensen met NAH. Tijdens de presentatie horen zij van iemand buiten het gezin over de gevolgen van de veranderingen die zij met zich meenemen. Zijn ze dan schuldig hieraan? Absoluut niet! NAH is geen keuze. Maar onderling begrip en inzicht geeft verdraagzaamheid en rust. Want NAH is niet exclusief voor de persoon die het heeft, maar heeft effect op het hele gezin. Makkelijker gaat het niet worden, misschien wel wat dragelijker. Zeker als je weet wat je moet doen, waar je moet zijn en hoe je moet handelen.

Medici, zorgverleners en bedrijfsartsen

Deze doelgroep zet zich volledig in om de patiënt/cliënt verder te helpen en elke professional doet dat voor haar vakgebied. Maar wat gebeurt er na het ontslag uit het ziekenhuis met de patiënt/cliënt? En vooral wat gebeurt er met het gezin en wat is de impact voor het gezin en andere aanverwanten. De chaos is compleet. Want de partner, kind, vader of moeder reageert totaal anders.

Kennis over hersenletsel is aanwezig, maar de gevolgen van dit letsel op anderen valt mogelijk weg achter de gesloten deuren van het gezin. Hoe kan je als professional hierop anticiperen? Mijn verhaal over wat er door het ongeval ook op het bordje van de partner is gekomen geeft een beeld waarop gewezen kan worden bij anderen om zo op de resilience te wijzen en te voorkomen dat deze er op den duur niet meer is.

Werkgevers, managers en HR-proffesionals

Conform Wet Verbetering Poortwachter moet je er alles aan doen om een medewerker te begeleiden. Voor iemand met een zichtbaar letsel is het eenvoudiger een oplossing te bedenken. Maar hoe zit het met iemand met NAH, maar vooral hoe zit het met de partner van iemand met NAH. Mijn verhaal geeft inzicht over het langzaam verdwijnen van de resilience en de uitval die hierop volgt als er geen actie wordt ondernomen.

Scholen

Wat doet alcohol met je, maar vooral wat doet alcohol in het verkeer. Ons verhaal geeft jongeren een beeld over de gevolgen van als het mis gaat. Deze gastles is speciaal bedoeld voor jongeren ouder dan 16 jaar, al dan niet in bezit van een (brommer)rijbewijs. Doelstelling is niet belerend over alcohol te praten, maar om samen met de docent de jongeren te laten nadenken over de gevolgen op het moment als het fout gaat. En over wat dan de gevolgen voor het slachtoffer en de aanverwanten kunnen zijn.

contact opnemen voor meer informatie of een presentatie op maat

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam